Y SIWMPER COCH
Y SIWMPER COCH

Y SIWMPER COCH

Regular price
£25.00
Sale price
£25.00
Tax included.

Wedi cael llond bol o chwilio ymhobman am simper coch ar gyfer dyddiau gwisgo siwmper coch yn yr ysgol?

Dyma'r siwmper i chi, siwmper coch gyda gyda ysgrifen coch.

Mae pob un eitem yn cael ei argraffu fesul archeb, sy'n cymryd tua 4 i 5 diwrnod cyn dosbarthu. Mae dewis modd o postio gynt yn golygu gewch chi’r eitem/eitemau yn gynt. Dydio ddim yn golygu gewch chi’r eitem/eitemau o fewn 24 neu 48 awr o archebu. Diolch Each item is printed to order which takes 4 to 5 days before dispatching. Choosing a faster posting method means you will receive the item sooner. It doesn’t mean you will receive the item within 24 or 48 hours from ordering. Thanks