Bannau Brycheiniog - Mwg
Bannau Brycheiniog - Mwg

Bannau Brycheiniog - Mwg

Regular price
£15.00
Sale price
£15.00
Tax included.

Gafodd yr enw Bannau Brycheiniog ei gofnodi am y tro cyntaf yn yr unfed ganrif ar bymtheg, prin 300 mlynedd cyn i'r enw Saesneg dangos ei wyneb... Y dilledyn perffaith i wisgo tra'n ymweld ag un o'r hanner cant o fusnesau lleol dydd eisiau'r enw Saesneg yn ôl, er dio'm di mynd i nunlle...

  • Saff i roid yn y peiriant golchi llestri a'r meicrodon.

Mae pob un eitem yn cael ei argraffu fesul archeb, sy'n cymryd tua 4 i 5 diwrnod cyn dosbarthu. Mae dewis modd o postio gynt yn golygu gewch chi’r eitem/eitemau yn gynt. Dydio ddim yn golygu gewch chi’r eitem/eitemau o fewn 24 neu 48 awr o archebu. Diolch Each item is printed to order which takes 4 to 5 days before dispatching. Choosing a faster posting method means you will receive the item sooner. It doesn’t mean you will receive the item within 24 or 48 hours from ordering. Thanks